Workshop

En dag i Inkännande Beröring i Närvaro
Inkännande – känna in mig själv, känna in någon annan – mentalt, intuitivt, med mina sinnen, fysiskt.
Beröring – beröra mig själv, bli berörd, beröra någon annan – mentalt, intuitivt, med mina sinnen, fysiskt.
Närvaro – vara här och nu – mentalt, intuitivt, med mina sinnen, i mina känslor bortom störande/styrande tankar.

Under den här dagen får du möjlighet att lyssna till dina inre personliga svar på frågor som är kopplade mer till ditt känsloliv än till det praktiska/din fysiska verklighet. Du kommer därmed i kontakt med din intuition/din själs röst. Dina fem sinnen prioriteras framför tankeverksamheten. Du kommer att guidas i enskilda övningar med dig själv, i parövningar och tillsammans med alla deltagare. Många övningar sker i tystnad, några övningar med ögonbindel för att inte synen ska bidra till störande tankar. Som din guide vill jag föra dig bortom värderingar och dömanden för att frigöra dina sinnen och ge utrymme till nya upplevelser. Min förhoppning är att övningarna kommer att öppna upp dig för att känna vad du vill ha mer eller mindre av i din tillvaro, träna dig i att be om det du vill ha eller inte ha, hjälpa dig i att bli tydlig inför dig själv och andra. Under eftermiddagen kommer du att få röra dig inkännande och fritt till musik under cirka en timma. Den här dagen är du själv i fokus, både ensam och tillsammans med andra. Det gäller ditt inkännande, din beröring, din närvaro, din medvetenhet och din sanna kärlek till dig själv.

En dag i utforskandet av självkärleken.

Att känna den stora självkärleken i sig själv, det är motsatsen till att vara egoistisk.

Att vara i självkärlek, det är att acceptera och respektera sig själv för den jag är. Visst, jag kan alltid bli bättre men just nu i denna stund är jag perfekt. Och jag trivs med mig själv. Jag är aldrig ensam, jag har alltid med mig min bästa vän – mig själv. Ju mer jag är i självkärlek desto lättare kommer jag att kunna närma mig och vara tillsammans med andra, desto generösare och mer hjälpsam kan jag att vara, desto mer kommer jag vilja göra det som jag verkligen tycker är roligt och mår bra av. Mina prioriteringar kommer vara till mitt eget bästa. Vilket också är till mina närmastes bästa. Mår jag bra så smittar jag lätt andra till att må bra.

Under den här dagen kommer vi att vara max tolv deltagare. Ulrika Vargtand som är kursledare kommer att berätta om sin egen resa från att ha varit ständigt självkritisk och nedvärderande mot sig själv in till sin självkärlek. Hon trodde under lång tid i sitt liv att total uppmärksamhet och beröm vid topprestation var detsamma som kärleksbetygelse. Ulrika kommer att hålla i övningar som du genomför med dig själv, i par och i grupp. Hon kommer att genomföra en guidad meditation och s.k. sharings där de som vill delar med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser bl a i de olika övningarna. Efter den här dagen kommer du ta med dig verktyg som du kan använda vidare i ditt liv för att fortsätta öka din självkärlek.

Välkommen till en workshop fylld med speglingar

Alla speglar vi oss i varandra. Hur medvetet eller omedvetet vi gör det beror på hur medvetna/omedvetna vi är om oss själva, hur väl vi känner oss själva. Det händer att vi går igång/blir irriterad på något hos en person; hens sätt, hens ord, uttryck, utseende eller något annat. Men egentligen är det något vi skulle behöva jobba och komma tillrätta med hos oss själva. Vi kanske skulle vilja närma oss någon/lära känna en människa som attraherar oss med egenskaper vi tycker att vi själva saknar. Kan någon annan komplettera oss? Eller behöver vi komplettera oss själva? Vi har så mycket som vi kan lära oss av varandra på olika sätt. Antingen genom ord men också genom minspel, beröring, rörelser, stillhet, andning i kombination med ljuset/seendet eller i mörkret/med ögonbindel. Under några timmar kommer du att guidas i olika övningar i vilka du kommer att spegla dig i andra deltagare främst med känslorna i medveten närvaro.