Föreläsningar/Samtal/Möten

Jag är den, jag är
Jag berättar om min egen resa in till mina egna känslor.
Från att ha levt ett liv i prestation och ständig självkritik till ett liv i kärlek till den jag är. Jag delar med mig om min övertygelse i:
Att det finns en mening med våra liv.
Att det finns en mening med alla de möten vi gör under våra liv.
Att vi är här för att bli medvetna om oss själva.
Att vi är här för att uttrycka oss själva genom vår begåvning till våra medmänniskor.
Att vi alla har en plats och fyller en viktig funktion i livet, det stora livet.

…och störst av allt är kärleken…den villkorslösa kärleken...
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill inget ont.
Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig.
Den profetiska gåvan och kunskapen är begränsade och ska förgå, tungotalet ska tystna.
Nu består tron, hoppet och kärleken, och störst av den är kärleken.

Jag ger föreläsningar och bjuder in till samtal om villkorslös kärlek,
helt och hållet beroende på önskemål hos publiken.
Ibland vill publiken enbart lyssna och ta in, ibland vara delaktiga med frågor,
ibland tillföra egna upplevelser och erfarenheter.
Kärlek är något som vi alla vill ha, vara i, uppleva och som jag väljer att uttrycka det; vibrera i.
Men för att kunna uppleva och vibrera i villkorslös kärlek tillsammans med någon annan
måste vi alla först uppleva och vara i villkorslös kärlek till oss själva.
Frågan är: Hur kommer vi dit? Vad krävs av mig själv? Vad måste jag göra?
Och framför allt hur kan jag göra?
Många frågor som jag under min livstid ställt till mig själv och som lockat fram lika många svar.
Dessa svar vill jag dela med mig till dig, till er.
Du/ni når mig på mobilnummer: 0705 – 88 20 77 eller e-post: ulrikavargtand@gmail.com

kärlek bild

Solitude – en bok om ensamhetSolitude 1 Ensamhet är ljuvlig som självvald men förödande som påtvingad.
Är ensamhet en känsla eller ett tillstånd? Ensam är stark eller tillsammans är vi dubbelt så starka?
Hur ser din ensamhet ut? Hur känns den? Ser den alltid likadan ut?
Hämtar du energi i din ensamhet eller tvärtom, sinar din energi i ensamheten?

Min nyfikenhet kring ensamhet resulterade i att jag intervjuade ett antal kvinnor och män
mellan 14 och 94 år om deras ensamhet vilket resulterat i ett manus:
”Solitude – en bok om ensamhet” vilket ligger som grund i mitt föredrag kring just ensamhet.

Solitude 2